טיולים ביער השחור ארכיון

  • ???�?Y ???�?� ?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?? ?�???� ?�?z?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???� ???�?? ?�???�?�???�???�?�, ???? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?z???�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ???� ?z?�?�?�?�?? […]

    ?�???? ?�?�?�??

    ???�?Y ???�?� ?�?�???z?�?�?� ?�?�?�?�?? ???z?�?�?�?� ?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�. ?�?? ?�???� ?�?z?�?�?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?� ???�???� ???�?? ?�???�?�???�???�?�, ???? ?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�???�?�?? ???�?????�?Y, ?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?�?z???�?�???�?? ?�???�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ???� ?z?�?�?�?�?? […]

    המשך קריאה..